Om


Om Skatterättsliga Klubben i Göteborg

Skatterättsliga Klubben är en professionell och social mötesplats för oss som arbetar med skatterätt. Alla som verkar inom området är välkomna. Föreningen har exempelvis medlemmar som är revisorer, advokater, domare, skattehandläggare, skattekonsulter och bankjurister.


Klubben håller årligen fyra möten där särskilt inbjudna föredragshållare talar över aktuella ämnen. Föredraget avslutas med en diskussion och en lättare måltid. Efter måltiden följer en frågestund. Medlemsskap är kostnadsfritt. För mötena utgår en deltagaravgift på 200 kronor för varje föredrag, vilket inkluderar en lättare måltid. Mötena hålls kvällstid (17.30) omväxlande på Handelshögskolan, Skatteverket, domstol eller företag.Styrelsen 2022/2023

  • David Kleist, Handelshögskolan i Göteborg – Ordförande
  • Malin Asplund, Skeppsbron skatt – Kassör
  • Rickard Jonason, Wistrand – Ledamot
  • Marie Hedin, KPMG – Ledamot 
  • Christina Hammarstrand, Skatteverket – Ledamot
  • Fredrik Ohlsson, PWC – Ledamot
  • Lena Weije, Getinge – Ledamot
  • Per-Arvid Gustafsson, BDO – Ledamot