Om

Skatterättsliga Klubben i Göteborg


Om Skatterättsliga Klubben i Göteborg

Skatterättsliga Klubben är en professionell och social mötesplats för oss som arbetar med skatterätt. Alla som verkar inom området är välkomna. Föreningen har exempelvis medlemmar som är revisorer, advokater, domare, skattehandläggare, skattekonsulter och bankjurister.


Klubben håller årligen fyra möten där särskilt inbjudna föredragshållare talar över aktuella ämnen. Föredraget avslutas med en diskussion och en lättare måltid. Efter måltiden följer en frågestund. Årsavgiften är 200 kronor och därutöver utgår en deltagaravgift på 150 kronor för varje föredrag, som inkluderar en lättare måltid. Mötena hålls kvällstid (17.30) omväxlande på Handelshögskolan, Skatteverket, domstol eller företag.Styrelsen 2019/2020

  • David Kleist, Handelshögskolan i Göteborg - Ordförande
  • Mehmet Demir, Skatteverket - Kassör
  • Rickard Jonason, Wistrand - Ledamot
  • Lena Odelberg, AB Volvo - Ledamot 
  • Elisabeth Granhage, EY - Ledamot 
  • Christina Hammarstrand, Skatteverket - Ledamot
  • Fredrik Ohlsson, PWC - Ledamot
  • Lars Dahlström, Kammarrätten i Göteborg - Ledamot
  • Lena Weije, Getinge - Ledamot

Copyright  © 2013 Skatterättsliga Klubben i Göteborg, All Rights Reserved.