Tidigare föredrag

Föredrag 2023


Förhandsbesked i skattefrågor

Christina Eng (ordf. direkt skatt), Kristina Hogendoorn (ordf. indirekt skatt) och Karin

Korpinen (föredragande indirekt skatt), Skatterättsnämnden


Nya mervärdesskattelagen

Marie Hedin, KPMG Tax & Legal


Nya rapporteringsskyldigheter för plattformsekonomi och kryptotillgångar

Karin Sköld Berzelius och Britt-Marie Hallberg Eriksson, Rättsavdelningen Skatteverket

Linnéa Ekblad, Tax Manager BDO
Föredrag 2020


Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt – en ny doktorsavhandling i skatterätt

Patrik Emblad, juris doktor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Bevisfrågor i skatteprocessen

Patricia Schömer, sektionschef, Skatteverket


Föredrag 2017


EU-kommissionens arbete mot BEPS

Christina Hammarstrand, Skatteverket Föredraget kommenterades av Jesper Barenfeld, Head of Tax, AB Volvo


Aktuellt på skatteomådet

Linda Haggren, Finansråd, Finansdepartamentet


Allmänna ombudets uppdrag och aktuella ärenden

Anders Bengtsson, Allmänt ombud, Skatteverket


Nya skatteregler för företagssektorn – en analys av förslaget om nya ränteavdragsbegränsningar

Professor Peter Melz, Juridiska institutionen,

SCCL, Stockholms universitet
Föredrag 2022


EU:s direktivförslag avseende global minimiskatt (Pelare 2) och avseende bolag som saknar substans av skatteskäl (UNSHELL)

Lena Weije, Head of Corporate Tax, Getinge

Christina Hammarstrand, Director, EY


Hur långt sträcker sig ”samma eller likartad verksamhet” i 3:12-reglerna?

Professor Mats Tjernberg, Lunds universitet


Paying Corporate Tax – An Ethical and/or Legal Obligation

Peter Koerver Schmidt. Professor, Copenhagen Business School, and Academic Advisor, CORIT Advisory


Incitamentsprogram – trender, värderingsfrågor och aktuella frågor

Malin Andersson, Maria Nyström och Maria Terrvik, PwC.


Föredrag 2019


Informationsskyldighet för skatterådgivare

Magnus Larsson, partner, Deloitte

David Kleist, docent, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Aktuella kupongskattefrågor

Ulrika Vretendahl, Skatteverket

Ulrika Hansson, Svenska bankföreningen


Vad blir följderna av EU-domstolens domar om holdingbolag och förfarandemissbruk?
Caroline Väljemark, partner, KPMG
Annika Sjöblom, rättslig expert, Skatteverket
David Kleist, docent, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Tax Certainty – för vem, varför och hur?

Marcus Hammarstrand, partner, PwC

Johan Blomquist, verksamhetsutvecklare, Skatteverket
Föredrag 2016


Skatteavtalsarbetet i Sverige

Claes Lundgren, ämnesråd internationell beskattning, Finansdepartamentet


Viljan att göra rätt eller tvinga till lydnad?

Lennart Wittberg, strateg på Skatteverket


Nordiskt och globalt arbete för att bekämpa internationellt skatteflykt  - spelet bakom kulliserna

Torsten Fensby, som bland annat varit OECDs chefsförhandlare gentemot finansiella offshorecentra och även projektledare för det nordiska förhandlingsprojektet


Analys av utredningsförslaget till ändring av 3:12 reglerna

Professor Mats Tjernberg, Lunds universitet Analysen kommenterades av Ingvar Håkansson, rättslig expert på SkatteverketFöredrag 2021


DAC6 – rättsliga och praktiska utmaningar i samband med rapporteringspliktiga arrangemang.

Paneldeltagare

Jesper Barenfeld, AB Volvo, Tomas Algotsson och Annika Sjöblom, Skatteverket, samt

Markus Thaler, FAR och EY

Moderator

Bertil Wiman, Uppsala universitet


OECD Blueprints – Pillar 1 & 2

Claes Hammarstedt, Skatteexpert, Svenskt Näringsliv

Christina Hammarstrand, Skattejurist, EY


Omvärdering av beskattningsunderlaget för moms vid koncerngemensamma tjänster

Marie Hedin, Partner / Indirect Tax, KPMG

Karin Hjelmberg, Rättslig expert inom internationell företagsbeskattning, Skatteverket


Beskattning av kryptovalutor

Justus Pettersson, Wistrand AdvokatbyråFöredrag 2018


Internationell skattebrottslighet – om utredning och lagföring efter Panama Papers

Vice chefsåklagare Henric Fagher, Ekobrottsmyndigheten


Skatter och corporate social responsibility - har företagsledningar en moralisk plikt att avstå från aggressiv skatteplanering?

Axel Hilling, docent vid institutionen för handelsrätt, Lunds universitet


TP-justeringars inverkan på moms och tull

Ulrika Badenfelt, Country Leader Int. Trade & Customs, PwC, och Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro universitet


Advokaters och skattejuristers förtroende för förvaltningsdomstolarna

Ingrid Melbi, tidigare PWC

Petter Classon, lagman vid Kammarrätten i Göteborg

Anette Landén, avdelningschef, Skatteverket

Föredrag 2015


Det skatterättsliga företrädaransvaret - föredragshållare var docent Teresa Simon-Almendal, Stockholms Universitet.


Ränteavdragsbegränsningsreglerna – SKV:s syn i ljuset av nyare rättspraxis - föredragshållare var Christina Hammarstrand, jurist, Skatteverket.


Dispositionsrätt som grund för förmånsbeskattning - föredragshållare var jur. dr Urban Rydin, LRF Konsult.


Avdrag för moms och transaktioner med aktier – mot ett klarare rättsläge - föredragshållare var docent Oskar Henkow, EY och Lunds universitet.