Tidigare föredrag

Föredrag 2021


DAC6 – rättsliga och praktiska utmaningar i samband med rapporteringspliktiga arrangemang.

 

Paneldeltagare

Jesper Barenfeld, Head of Tax, AB Volvo

Tomas Algotsson, Enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning

Annika Sjöblom, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning

Markus Thaler, Tax Executive Director, FAR och EY

 

Moderator

Bertil Wiman, professor, Uppsala universitetOECD Blueprints – Pillar 1 & 2

Claes Hammarstedt, Skatteexpert, Svenskt Näringsliv

Christina Hammarstrand, Skattejurist, EY


Föredrag 2018


Internationell skattebrottslighet – om utredning och lagföring efter Panama Papers

Vice chefsåklagare Henric Fagher, Ekobrottsmyndigheten


Skatter och corporate social responsibility - har företagsledningar en moralisk plikt att avstå från aggressiv skatteplanering?

Axel Hilling, docent vid institutionen för handelsrätt, Lunds universitet


TP-justeringars inverkan på moms och tull

Ulrika Badenfelt, Country Leader Int. Trade & Customs, PwC, och Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro universitet


Advokaters och skattejuristers förtroende för förvaltningsdomstolarna

Ingrid Melbi, tidigare PWC

Petter Classon, lagman vid Kammarrätten i Göteborg

Anette Landén, avdelningschef, Skatteverket

Föredrag 2015


Det skatterättsliga företrädaransvaret - föredragshållare var docent Teresa Simon-Almendal, Stockholms Universitet.


Ränteavdragsbegränsningsreglerna – SKV:s syn i ljuset av nyare rättspraxis - föredragshållare var Christina Hammarstrand, jurist, Skatteverket.


Dispositionsrätt som grund för förmånsbeskattning - föredragshållare var jur. dr Urban Rydin, LRF Konsult.


Avdrag för moms och transaktioner med aktier – mot ett klarare rättsläge - föredragshållare var docent Oskar Henkow, EY och Lunds universitet.


Föredrag 2020


Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt – en ny doktorsavhandling i skatterätt

Patrik Emblad, juris doktor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Bevisfrågor i skatteprocessen

Patricia Schömer, sektionschef, Skatteverket


Föredrag 2017


EU-kommissionens arbete mot BEPS

Christina Hammarstrand, Skatteverket Föredraget kommenterades av Jesper Barenfeld, Head of Tax, AB Volvo


Aktuellt på skatteomådet

Linda Haggren, Finansråd, Finansdepartamentet


Allmänna ombudets uppdrag och aktuella ärenden

Anders Bengtsson, Allmänt ombud, Skatteverket


Nya skatteregler för företagssektorn – en analys av förslaget om nya ränteavdragsbegränsningar

Professor Peter Melz, Juridiska institutionen,

SCCL, Stockholms universitet
Föredrag 2016


Skatteavtalsarbetet i Sverige

Claes Lundgren, ämnesråd internationell beskattning, Finansdepartamentet


Viljan att göra rätt eller tvinga till lydnad?

Lennart Wittberg, strateg på Skatteverket


Nordiskt och globalt arbete för att bekämpa internationellt skatteflykt  - spelet bakom kulliserna

Torsten Fensby, som bland annat varit OECDs chefsförhandlare gentemot finansiella offshorecentra och även projektledare för det nordiska förhandlingsprojektet


Analys av utredningsförslaget till ändring av 3:12 reglerna

Professor Mats Tjernberg, Lunds universitet Analysen kommenterades av Ingvar Håkansson, rättslig expert på SkatteverketFöredrag 2019


Informationsskyldighet för skatterådgivare

Magnus Larsson, partner, Deloitte

David Kleist, docent, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Aktuella kupongskattefrågor

Ulrika Vretendahl, Skatteverket

Ulrika Hansson, Svenska bankföreningen


Vad blir följderna av EU-domstolens domar om holdingbolag och förfarandemissbruk?
Caroline Väljemark, partner, KPMG
Annika Sjöblom, rättslig expert, Skatteverket
David Kleist, docent, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


Tax Certainty – för vem, varför och hur?

Marcus Hammarstrand, partner, PwC

Johan Blomquist, verksamhetsutvecklare, Skatteverket